Beeline

     Hỗ trợ đại lý

- Teamviewer - Hướng dẫn cài đặt phần mềm
- VPN (win 32 bit) - Hướng dẫn sử dụng ePOS
- VPN (win 64 bit) - Video hướng dẫn: Giao dịch sau bán hàng
- Java - Video hướng dẫn: Đăng ký thông tin
- Java Policy - Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ
- Video hướng dẫn: Cài đặt
- Biểu phí dịch vụ khách hàng phải trả
- Mẫu Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước - Đăng ký thông tin mới
- Mẫu Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ trả trước  
- Mẫu Bản cam kết của khách hàng  
- Mẫu Phiếu yêu cầu cấp lại mã bảo mật  
- Mẫu Phiếu phản hồi/ khiếu nại chất lượng dịch vụ  
 
- Mẫu Bản công bố chất lượng dịch vụ  
- Mẫu Quy định và quy trình đăng ký thông tin thuê bao  
- Mẫu Quy định giải quyết khiếu nại  
- Mẫu Bản cam kết thực hiện QĐ Quản lý TB DĐTT